top of page

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Adresat (sprzedawca):

KB Skatelab Maciej Skiba 

Ul. Myśliborska 1A 

80-299 Gdańsk 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ..................

Numer zamówienia: ....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...............................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ...................................................................................................

Adres konsumenta: ......................................................................................................................

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr .............................................

 

 

 

 

Data ....................................................                        Podpis……………………………………………….

 

 

bottom of page